POBIERZ PLIKI

{ FxRobots Investor }

 

Opis instalacji w dziale FAQ

 

 

Wersja: 24.10.2017

- dodano funkcję pobierania wielkości zleceń z zewnętrznych strategii. FxRobots Investor pobiera zmienną globalną o nazwie FxRobotsGlobalLots. 

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 1090

FxRobots Investor.dll - MD5: 6157BF5570B36B05D162D71E67ACCD62

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 5F81DE2CF631E08E037B666FAD6A22C1

 

Wersja: 03.04.2017

- poprawiono sposób aktualizacji parametrów dla zleceń oczekujących,

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 1031

FxRobots Investor.dll - MD5: 6157BF5570B36B05D162D71E67ACCD62

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 3A11F41438C1515DEC0FE51513364959

 

Wersja: 26.01.2017

- usunięto problem występujący podczas przełączania interwałów czasowych wykresu, na którym pracuje FxRobots Investor,

- dodano nazwę "Investor name" do informacji wyświetlanych na wykresie.

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 1031

FxRobots Investor.dll - MD5: 6157BF5570B36B05D162D71E67ACCD62

FxRobots Investor.ex4 - MD5: FB8C8BFFFFA99318D11BA4E5BDBB55F1

 

Wersja: 25.10.2016

- wprowadzono tryb handlu. Od tej wersji odbiorca zleceń ma możliwość wyboru czy chce tylko otwierać zlecenia, otwierać i modyfikować lub otwierać modyfikować i zamykać zlecenia zgodnie z decyzjami dostawcy.

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 1010

FxRobots Investor.dll - MD5: 6157BF5570B36B05D162D71E67ACCD62

FxRobots Investor.ex4 - MD5: E0ADFE9E3DE7C4A0DF9311F8AAE6AD94

 

Wersja: 01.09.2016

- zwiększono ilość otwartych zleceń do 60. Jest to łączna ilość zleceń, które obsługuje biblioteka - zlecenia z kilku źródeł sumują się (ma to miejsce kiedy klient odbiera zlecenia jednocześnie z kilku systemów).

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 1010

FxRobots Investor.dll - MD5: 6157BF5570B36B05D162D71E67ACCD62

FxRobots Investor.ex4 - MD5: D9CDDB7D408FC33D0D566A7F880E891C

 

Wersja: 13.04.2016

- usprawniono procedurę odpowiedzialną za wyszukiwanie par walutowych w terminalu klienta

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 950

FxRobots Investor.dll - MD5: F5771617157E715E5E8916AE765D00A1

FxRobots Investor.ex4 - MD5: AD2A92C8DA31D4C40374F47ADDA940D4

 

Wersja: 26.02.2016

- poprawiono funkcjonalność związaną z różnicą w nazwach par walutowych u dostawcy i klienta. Należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy brokerzy pozwalają otwierać zlecenia przy pomocy EA dla innych par walutowych niż wykres na którym działa EA. W takim przypadku biblioteka będzie kopiowała zlecenia tylko dla pary walutowej na wykresie której uruchomiony został FxRobots Investor. Takie ograniczenie występuje bardzo rzadko.

Występuje na rachunkach FxPro.com-Demo01

- wprowadzono nowy system informowania o wydarzeniach związanych z pracą FxRobots Investor

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 950

FxRobots Investor.dll - MD5: F5771617157E715E5E8916AE765D00A1

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 00A1A27F57227B3F4CBF210F043256F6

 

Wersja: 22.02.2016

- naprawiono błąd związany różnicą w nazwach par walutowych u dostawcy i klienta,

- dodano mnożniki dla stawek zakładów w zależności od typu. W nowej wersji klient może samodzielnie ustalać mnożnik dla zleceń typu BUY i SELL

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 950

FxRobots Investor.dll - MD5: 54DAED3CD9FAEE29A86CE4F474867C35

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 894F04083DFCB9660AE1218F784ADD34

 

Wersja: 29.01.2016

- dodano mnożnik dla stawki zakładu, dzięki któremu inwestor może samodzielnie wyliczać wielkość zakładów na podstawie ilorazu swojego salda i salda dostawcy

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 950

FxRobots Investor.dll - MD5: F4666CD9BA4933BBD22E808A6545B779

FxRobots Investor.ex4 - MD5: DF5519696A599D1FDC8D45F0C149BCE9

 

Wersja: 02.12.2015

- dodano funkcję umożliwiającą jednoczesne podłączenie się do wielu dostawców w jednym terminalu inwestora,

- naprawiono błąd modyfikacji SL i TP dla zleceń ręcznie wystawianych przez inwestora

 

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 920

FxRobots Investor.dll - MD5: F4666CD9BA4933BBD22E808A6545B779

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 0EE8F49950835493530C3EDB8A34322F

 

Wersja: 19.11.2015

Testowane na: MetaTrader version 4.00 Build: 910

FxRobots Investor.dll - MD5: 643B8D5059568FF8584DFDD722FE964E

FxRobots Investor.ex4 - MD5: 483ED8530BCE360C5DC7F2333214F795

 

!!! Uwaga - najczęściej występującym błędem podczas uruchomienia jest 9101 #2003 - jest to błąd ustawień lokalnego firewall'a - należy odblokować dostęp do portu 3306.

 

dostawca

może dołączyć własny serwer, z którego jego klienci będą pobierać zlecenia,

samodzielnie rozlicza się z klientami oraz nadaje im prawa dostępu do zleceń

odbiorca

nie musi rejestrować się w FxRobots,

nie udostępnia hasła dostępu do własnego rachunku,

samodzielnie rozlicza się z graczami,

może podłączyć wielu graczy do jednego terminala,

może wybrać tryb współpracy z graczem dostarczającym zlecenia

fxrobots

nie pobiera opłat od dostawców i klientów,

dostarcza infrastrukturę i oprogramowanie dla uczestników rynku ,

nie jest stroną w transakcjach, korespondencji oraz sporach pomiędzy graczami i ich klientami

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.