FAQ

{ faq dla inwestorów }

czym różni się FxRobots od kont typu PAMM ?

: dostawca i odbiorca sygnałów mogą korzystać z usług różnych brokerów,

: odbiorca może odbierać sygnały od wielu dostawców jednocześnie,

: nie uczestniczymy w rozliczeniach pomiędzy dostawcami sygnałów i odbiorcami,

: dostawca ma możliwość zarządzania klientami podłączonymi do strategii,

: odbiorca sygnałów w jednym czasie może przyjmować sygnały od dostawców i grać samodzielnie,

: odbiorca może zamykać w swoim terminalu zlecenia przychodzące od dostawców,

: odbiorca sam decyduje jaka jest wielkość zakładu dla przychodzącego sygnału,

: odbiorca może automatycznie odrzucać zlecenia, które nie posiadają Stop Loss

 

czy inwestor musi mieć konto w portalu www.fxrobots.pl ?

Nie. Aby skontaktować się z właścicielem wybranej strategii wystarczy wpisać swój adres e-mail na stronie Strategie, który zostanie przekazany do zarejestrowanego dostawcy. Dalsza korespondencja pomiędzy inwestorem i dostawcą odbywa się z pominięciem portalu www.fxrobots.pl.

 

Pobranie programu FxRobots Investor nie wymaga rejestracji w portalu www.fxrobots.pl.

ilu dostawców można podłączyć do jednego terminala ?

Od wersji FxRobots Investor 02.12.2015 można podłączyć dowolną ilość dostawców do jednego terminala. Inwestor kopiujący zlecenia od dostawców, musi uruchomić FxRobots Investor na tylu wykresach, ilu dostawców będzie dostarczało mu sygnały.

jak uruchomić program FxRobots Investor ?

- pobrać biblioteki FxRobots Investor,

- w menu terminala wybrać menu Plik->Otwórz Folder Danych,

- rozpakować pobrany plik zip,

- skopiować plik FxRobots Investor.mq4 do katalogu …\MQL4\Experts,

- skopiować plik FxRobots Investor.dll do katalogu …\MQL4\Libraries,

- po ponownym uruchomieniu terminala należy włączyć przycisk AutoTrading oraz uruchomić program FxRobots Investor znajdujący się na liście strategii w oknie nawigacyjnym,

 

Przycisk AutoTrading standardowo znajduje się pod menu:

 

Zakładka ogólne:

 

Program zawiera funkcje otwierające zakłady dlatego należy umożliwić handel zaznaczając "Allow live trading". Niezbędne jest również umożliwienie korzystania z plików DLL oraz zewnętrznych strategii. 

 

Zakładka parametrów:

 

"Investor name" - jest to nazwa inwestora, którą nadał mu dostawca. Jeśli inwestor zdecyduje się skorzystać z sygnałów oferowanych przez dostawcę zarejestrowanego w portalu www.fxrobots.pl, obowiązkiem dostawcy jest stworzenie dla inwestora unikalnego konta z hasłem,

"Provider name" - nazwa dostawcy zarejestrowanego w portalu www.fxrobots.pl, który jest właścicielem systemu,

"System name" - nazwa strategii, z której będą pobierane sygnały,

"Copy lot size" - inwestorzy będący odbiorcami sygnałów mogą skorzystać z wielkości zleceń jakimi grają dostawcy. Ta opcja w celu ochrony inwestorów jest wyłączona, aby ją włączyć i kopiować wielkości zleceń od dostawców należy zaznaczyć "Allow". Ustawienie tego parametru na wartość "Get global variable" spowoduje pobieranie przez bibliotekę wielkości zleceń z globalnej zmiennej, która musi nosić nazwę FxRobotsGlobalLots, jeśli biblioteka nie znajdzie zmiennej globalnej o takiej nazwie, wielkość zakładu pozostanie bez zmian i będzie równy parametrowi "Lot size"

"Lot size" - stała wielkość zleceń ustalona przez inwestora, jest pomijana jeśli "Copy lot size" ma wartość "Allow". Minimalna wartość to 0.01, a maksymalna to 10,

"BUY lot's multiplier" - jest wielkość o jaką zostanie pomnożona stawka zakładu BUY dostawcy na koncie inwestora.

"SELL lot's multiplier" - jest wielkość o jaką zostanie pomnożona stawka zakładu SELL dostawcy na koncie inwestora.

 

Inwestor może wyliczyć wartości "BUY lot's multiplier" oraz "SELL lot's multiplier" samodzielnie biorąc pod uwagę różnice w środkach finansowych na swoim koncie i dostawcy. Wartość ta standardowo ustawiona jest na 1 aby wielkość zakładu u inwestora była identyczna z wielkością zakładu dostawcy. Aby skorzystać z tej opcji należy ustawić "Copy lot size" na "Allow".

Przykłady obliczeń:

Jeśli inwestor ma na koncie 1000 $, a dostawca 300 $, wielkość ta powinna wynosić:

1000 / 300 = 3.333

wtedy ryzyko ponoszone przez inwestora będzie identyczne z ryzykiem ponoszonym przez dostawcę.

 

Jeśli inwestor ma na koncie 500 $, a dostawca 3200 $, wielkość ta powinna wynosić:

500 / 3200 = 0.156

wtedy ryzyko ponoszone przez inwestora będzie identyczne z ryzykiem ponoszonym przez dostawcę.

"Orders without Stop Loss" - w celu ochrony inwestorów program sprawdza zlecenia płynące od dostawców. Jednym z zabezpieczeń jest możliwość zablokowania zleceń, których dostawca nie zabezpieczył wartością Stop Loss. Domyślnie program dopuszcza zlecenia bez Stop Loss, aby to zmienić należy ustawić wartość "Disallow".

"Trade mode" - inwestor jeden z trzech trybów handlu i współpracy z dostawcą:

- tryb "Only open" - zlecenia od dostawcy będą tylko otwierane na rachunku odbiorcy. Zlecenia nie będą modyfikowane i zamykane zgodnie z decyzją dostawcy,

- tryb "Open and modify" - zlecenia od dostawcy będą otwierane i modyfikowane. Zlecenia nie będą zamykane zgodnie z decyzją dostawcy,

- tryb "Open, modify and close" - zlecenia od dostawcy będą otwierane, modyfikowane i zamykane zgodnie z decyzją dostawcy. Jest to wartość domyślna biblioteki FxRobots Investor.

 

Pytanie o hasło:

 

Jeśli konto inwestora zostanie poprawnie zweryfikowane, zostanie wyświetlone okno na hasło, które również stworzył dla niego dostawca. Po autoryzacji program kopiuje otwarte zlecenia od dostawcy - uwzględniając parametry podane przez inwestora.

Maksymalna ilość jednocześnie otwartych zleceń od wszystkich dostawców to 60. Ograniczenie to ma chronić inwestorów przed błędami, które mogą pojawić się na kontach dostawców.

Program większość komunikatów wyświetla w zakładce strategii terminala MetaTrader 4, ale wyniki operacji zakończonych sukcesem i związanych z handlem pokazywane są na wykresie.

co oznaczają kody błędów programu FxRobots Investor ?

9001 - terminal nie jest podłączony do serwera brokera.

# błąd pojawia się kiedy użytkownik nie jest zalogowany do konta handlowego - najczęściej z powodu podania nieprawidłowego hasła lub wybrania innego serwera #

9002 - uruchamianie EA jest zabronione.

# błąd związany jest z opcjami terminala, aby go wyeliminować należy w opcjach terminala pozwolić na uruchamianie automatycznych strategii oraz włączyć AutoTrading w menu #

9003 - wczytywanie bibliotek DLL jest zabronione.

# błąd związany jest z opcjami terminala, aby go wyeliminować należy w opcjach terminala pozwolić na import bibliotek DLL oraz zewnętrznych strategii #

9004 - uruchamianie w trybie testowym jest zabronione.

# programu FxRobot Investor nie można uruchamiać w trybie testowania strategii #

9005 - nieprawidłowa długość "Investor name".

# nazwa inwestora jest tworzona przez dostawcę i podawana inwestorowi razem z hasłem dostępu do strategii - maksymalna długość nazwy to 25 znaków #

9006 - nieprawidłowa długość "Provider name".

# nazwa dostawcy, który stworzył konto inwestora - maksymalna długość nazwy to 25 znaków #

9007 - nieprawidłowa długość "System name".

# maksymalna długość nazwy systemu to 25 znaków #

9010 - inwestor nie ma dostępu do serwera.

# błąd najczęściej związany jest z wygaśnięciem konta inwestora. Należy skontaktować się z dostawcą strategii #

9011 - zbyt wielu użytkowników spełnia kryteria dostępu.

# błąd którego wystąpienie sygnalizuje uszkodzenie bazy danych fxrobots - należy skontaktować się z administratorem fxrobots #

9012 - nieprawidłowy czas dostępu.

# błąd którego wystąpienie sygnalizuje uszkodzenie bazy danych fxrobots - należy skontaktować się z administratorem fxrobots #

9013 - nie odnaleziono zmiennej globalnej FxRobotsGlobalLots.

# błąd który występuje kiedy parametr "Copy Lots size" ma wartość Get global variable, a biblioteka FxRobots Investor nie odnalazła wśród zmiennych globalnych wartości FxRobotsGlobalLots. W takim przypadku należy sprawdzić czy własny algorytm generujący zmienną FxRobotsGlobalLots działa poprawnie. Biblioteka w przypadku nie odnalezienia zmiennej globalnej posługuje się stawką zakładu ustawioną w parametrze "Lot size" #

9101 - błędy związane z połączeniem do bazy fxrobots.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1146 - nie istnieje system o zadanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

9201 - błędy związane z połączeniem do bazy zawierającej zlecenia.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1146 - nie istnieje system o żądanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

9202 - błędy związane z przesyłaniem i aktualizacją zleceń.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1054 - nie istnieje zadany parametr zlecenia,

1146 - nie istnieje system o zadanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

9203 - błędy związane z połączeniem do serwera zleceń, biblioteka automatycznie próbuje nawiązać ponowne połączenie w odstępach 3 sekundowych.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

9204 - błędy związane z walorem zakładu dostawcy - może dojść do sytuacji w której rachunek klienta nie obsługuje waloru na którym dostawca otworzył zakład.

# trzeci parametr - jest numerem zlecenia na koncie dostawcy, które wygenerowało błąd #

 

 

dostawca

może dołączyć własny serwer, z którego jego klienci będą pobierać zlecenia,

samodzielnie rozlicza się z klientami oraz nadaje im prawa dostępu do zleceń

odbiorca

nie musi rejestrować się w FxRobots,

nie udostępnia hasła dostępu do własnego rachunku,

samodzielnie rozlicza się z graczami,

może podłączyć wielu graczy do jednego terminala,

może wybrać tryb współpracy z graczem dostarczającym zlecenia

fxrobots

nie pobiera opłat od dostawców i klientów,

dostarcza infrastrukturę i oprogramowanie dla uczestników rynku ,

nie jest stroną w transakcjach, korespondencji oraz sporach pomiędzy graczami i ich klientami

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.