FAQ

{ faq dla dostawców }

co oferuje fxrobots ?

Projekt FxRobots umożliwia udostępnienie własnych strategii inwestorom rynku Forex. Udostępnianie odbywa się poprzez kopiowanie zleceń z terminalu dostawcy na terminale klientów. 

 

- portal www.fxrobots.pl pozwala zarządzać strategiami oraz przepływem zleceń do inwestorów. Portal jest również miejscem, w którym można prezentować efekty działania strategii, na stronie Strategie.

- program FxRobots, będący skryptem i biblioteką, wykorzystując Internet kopiuje zlecenia pomiędzy terminalami dostawcy i odbiorcy sygnałów.

 

Architektura systemu umożliwia rozproszenie decyzji podjętej przez dostawcę wśród wielu inwestorów.

których brokerów i jakie walory obsługuje fxrobots ?

 

Projekt powstał w oparciu o najpopularniejszą platformę handlową MetaTrader 4 i jest niezależny od brokerów. Obsługiwane są zarówno pary walutowe jak i inne walory oferowane przez brokerów.

 

Do serwerów FxRobots dostawca ma prawo podłączyć sygnały z kont LIVE (real), konta demo i konkursowe będą usuwane.

 

Dostawca nie musi mieć konta u tego samego brokera co inwestor, należy pamiętać jednak, że brokerzy oferują różne walory i może dojść do sytuacji, w której konto inwestora nie będzie obsługiwało waloru którym gra dostawca. Różnice cen otwarcia i zamknięcia zakładów, na koncie dostawcy i inwestora, wynikają z wielkości spreadów i czasu realizacji zleceń.

 

Program FxRobots Provider nie musi być uruchomiony na wykresie waloru, na którym odbywa się handel. Bez względu na ilość inwestorów korzystających z sygnałów dostawcy, program FxRobots Provider należy uruchomić tylko na jednym wykresie.

jak uruchomić program FxRobots Provider ?

- pobrać biblioteki FxRobots Provider,

- w menu terminala wybrać menu Plik->Otwórz Folder Danych,

- rozpakować pobrany plik zip,

- skopiować plik FxRobots Provider.mq4 do katalogu …\MQL4\Experts,

- skopiować plik FxRobots Provider.dll do katalogu …\MQL4\Libraries,

- po ponownym uruchomieniu terminala należy włączyć przycisk AutoTrading oraz uruchomić program FxRobots Provider znajdujący się na liście strategii w oknie nawigacyjnym,

 

Przycisk AutoTrading standardowo znajduje się pod menu:

 

Zakładka ogólne:

 

Program nie zawiera funkcji handlujących, jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się uniemożliwienie handlu. Umożliwić należy natomiast import bibliotek DLL oraz zewnętrznych strategii.

 

Zakładka parametrów:

 

Provider name” – jest to login do portalu www.fxrobots.pl,

System name” – nazwa pod jaką system został wcześniej zarejestrowany przez dostawcę w portalu www.fxrobots.pl,

Copy orders on init” – jest to opcja, umożliwiająca udostępnienie klientom zleceń, które zostały otwarte w terminalu, przed uruchomieniem FxRobots Provider. Domyślnie program nie zezwala na kopiowanie otwartych wcześniej zleceń.

 

Pytanie o hasło: 

Jeśli dostawca jest zarejestrowany w portalu www.fxrobots.pl, a konto ze wskazaną strategią będzie aktywne, użytkownik zostanie spytany o hasło. Jest to hasło, dostawcy do portalu. Należy pamiętać aby hasła składały się maksymalnie z 16 znaków (a-z, A-Z, 0-9, !@#$%^&*()-_=+).

Program obsługuje do 20 jednocześnie otwartych zleceń. O tym, które zostaną udostępnione inwestorom decyduje czas otwarcia zlecenia. Zlecenie otwarte w terminalu powyżej 20, są obsługiwane po zwolnieniu się miejsca na serwerze - czyli zamknięciu jednego z 20 otwartych zleceń, które zostały udostępnione. Mechanizm ten został zastosowany w celu ochrony inwestorów i infrastruktury przed ewentualnymi błędami EA uruchamianymi po stronie dostawcy.

Program większość komunikatów wyświetla w zakładce strategii terminala MetaTrader 4, ale wyniki operacji zakończonych sukcesem i związanych z handlem pokazywane są na wykresie.

co oznaczają kody błędów programu FxRobots Provider ?

9001 - terminal nie jest podłączony do serwera brokera.

# błąd pojawia się kiedy użytkownik nie jest zalogowany do konta handlowego - najczęściej z powodu podania nieprawidłowego hasła lub wybrania innego serwera #

9002 - uruchamianie EA jest zabronione.

# błąd związany jest z opcjami terminala, aby go wyeliminować należy w opcjach terminala pozwolić na uruchamianie automatycznych strategii oraz włączyć AutoTrading w menu #

9003 - wczytywanie bibliotek DLL jest zabronione.

# błąd związany jest z opcjami terminala, aby go wyeliminować należy w opcjach terminala pozwolić na import bibliotek DLL oraz zewnętrznych strategii #

9004 - uruchamianie w trybie testowym jest zabronione.

# programu FxRobot Provider nie można uruchamiać w trybie testowania strategii #

9006 - nieprawidłowa długość "Provider name".

# nazwa dostawcy jest loginem do portalu - maksymalna długość nazwy to 25 znaków #

9007 - nieprawidłowa długość "System name".

# maksymalna długość nazwy systemu to 25 znaków #

9008 - maksymalna ilość udostępnianych zleceń to 20.

# błąd pojawia się kiedy w terminalu dostawcy otwartych jest więcej niż 20 zleceń. Nie ma to wpływu na pracę terminala, ale na serwerze fxrobots inwestorom zostanie udostępnionych 20 pierwszych zleceń. Parametrem decydującym, o tym które zlecenia są udostępniane inwestorom, jest czas otwarcia. Po zamknięciu jednego z udostępnionych zleceń jego miejsce zajmuje kolejne otwarte zlecenie w terminalu dostawcy. Rozwiązanie to jest związane z ochroną inwestorów przez błędami, spowodowanymi przez źle działające EA na kontach dostawców #

9010 - dostawca nie ma dostępu do serwera.

# błąd najczęściej związany jest z wygaśnięciem konta dostawcy. Należy opłacić konto lub w przypadku opłaconych kont skontaktować się z administratorem fxrobots #

9011 - zbyt wielu użytkowników spełnia kryteria dostępu.

# błąd którego wystąpienie sygnalizuje uszkodzenie bazy danych fxrobots - należy skontaktować się z administratorem fxrobots #

9101 - błędy związane z połączeniem do bazy fxrobots.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1146 - nie istnieje system o zadanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

9201 - błędy związane z połączeniem do bazy zawierającej zlecenia.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1146 - nie istnieje system o zadanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

9202 - błędy związane z przesyłaniem i aktualizacją zleceń.

# drugi parametr - jest błędem generowanym przez bazę danych #

1044 - użytkownik nie ma uprawnień do bazy danych,

1045 - użytkownik nie ma uprawnień do połączenia z serwerem,

1054 - nie istnieje zadany parametr zlecenia,

1146 - nie istnieje system o zadanej nazwie,

2003 - błąd spowodowany blokowaniem połączenia przez lokalny firewall,

2005 - nieznany host,

2006 - odłączony od serwera,

# trzeci parametr jest numerem zlecenia, które wygenerowało błąd #

 

dostawca

może dołączyć własny serwer, z którego jego klienci będą pobierać zlecenia,

samodzielnie rozlicza się z klientami oraz nadaje im prawa dostępu do zleceń

odbiorca

nie musi rejestrować się w FxRobots,

nie udostępnia hasła dostępu do własnego rachunku,

samodzielnie rozlicza się z graczami,

może podłączyć wielu graczy do jednego terminala,

może wybrać tryb współpracy z graczem dostarczającym zlecenia

fxrobots

nie pobiera opłat od dostawców i klientów,

dostarcza infrastrukturę i oprogramowanie dla uczestników rynku ,

nie jest stroną w transakcjach, korespondencji oraz sporach pomiędzy graczami i ich klientami

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.